Trung Nguyên là một doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê; nhượng quyền thương hiệu; dịch vụ phân phối, bán lẻ hiện đại và du lịch. Cà phê Trung Nguyên là một trong những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu tại Việt Nam. Đơn vị đang phân phối trên website: www.caphechon.com.vn - thuộc quản lý của Công ty Huyền Thoại Việt. 

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN:

Sản phẩm đã xem